Beemster arven

Ostemarkeder

Historien om osteproduktion i Nordholland og udviklingen af ostemarkederne.
Provinsen Nordholland der omkranser Beemster polderen var engang en ubeboelig region fuld af marsk og mose. Da de første beboere begyndte at dræne denne marsk, for cirka 1000 år siden, kunne de ikke bruge jorden til at dyrke afgrøder da jorden var for våd. Derfor fokuserede de deres indtægt på mejeri landbrug.

I sidste del af Middelalderen producerede man allerede mere mælk end befolkningen i regionen havde brug for. Dette tilskyndede bønderne til at sælge deres overskydende produkter til andre regioner. Disse produkter var mælk, smør og selvfølgelig ost.
I det 14. Århundrede dukkede flere ostemarkeder op hvor bønderne kunne handle deres ost. Disse ostemarkeder fandt sted i større byer og landsbyer. Dette var et to-vejs-system. Bønderne fandt kunder til deres produkter og byen der arrangerede ostemarkedet fik opgaver som vejning af ostene i ’vejehuse’ og fik derudover mere kommerciel tilstrømning hvilket hjalp byens økonomi til at gro.

Det ældste ostemarked i Nordholland er: Haarlem - grundlagt i 1266, Amsterdam - grundlagt i 1376, Lsiden - grundlagt i 1303 og selvfølgelig det verdensberømte ostemarked i Alkmaar der blev grundlagt i 1365, og stadig eksisterer med ’ostebærerne’ der bærer ostene til ’vejehusene’ med deres farvede hatte.

Der foregår ingen reelt salg på disse ostemarkeder da alt ost i dag sælges direkte til butikkerne, men dette historiske marked afspejler den måde hvorpå ostene blev leveret til kunder over hele verden i århundreder.